عوامل موثر در قیمت کاغذ دیواری سه بعدی و پوستر سه بعدی

عوامل موثر در کیفیت و قیمت کاغذ دیواری سه بعدی و پوستر سه بعدی

1-جنس و کیفیت کاغذ چاپ: کاغذهای استفاده شده درچاپ کاغذ دیواری سه بعدی از لحاظ جنسی خیلی مهم می باشند و ماندگاری و شفافیت رنگ ها و قابل شستشو بودن پوستر سه بعدی بستگی به نوع و کیفیت کاغذ چاپ دارد و در قیمت  کاغذ دیواری سه بعدی موثر می باشد.

2- نوع دستگاه و پرینتر چاپ : دستگاه چاپ انواع و کیفیت های گوناگونی دارد و هر چقدر دستگاه چاپ با کیفیت تر باشد وضوح و کیفیت بهتری دارد.

3-کیفیت رنگ و جوهر استفاده شده در چاپ:جوهرهای استفاده شده در چاپ پوستر های سه بعدی درماندگاری رنگ ها و قابل شستشو بودن کاغذ  دیواری سه بعدی تاثیر بسزایی دارد.

4-ابعاد وسایز کاغذ دیواری سه بعدی :به دلیل آنکه قیمت کاغذ دیواری سه بعدی به صورت متر مربع محاسبه می گردد به همین دلیل قیمت پوستر سه بعدی بستگی به سایز و ابعاد سفارش داده شده توسط مشتری مشخص می شود.